Mọi nguời có thế giúp em hiểu thế nào là ” Quyết toán ” và ” Quyết toán thuế”. B…

Mọi nguời có thế giúp em hiểu thế nào là ” Quyết toán ” và ” Quyết toán thuế”. Bản chất và mục đích của nó là gì ? ak. em đang rất thắc mắc, rất mong mọi người giải đáp ak. Em xin cám ơn .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 16, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi nguời có thế giúp em hiểu thế nào là ” Quyết toán ” và ” Quyết toán thuế”. B…”

  • Quyết toán là việc kiểm tra, tập hợp lại toàn bộ khối lượng, giá trị, tính đúng đắn, hợp lý, hợp lệ,… của toàn bộ nội dung công việc đã làm. (vì khi làm thanh toán có thể khối lượng phát sinh, thiết kế thay đổi, giá cả biến động,…việc này chỉ được xem xét trong quá trình làm quyết toán).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *