Chào mọi người ! Mọi người tư vấn giúp mình với ạ.Hiện Công ty B đã sát nhập làm…

Chào mọi người !
Mọi người tư vấn giúp mình với ạ.Hiện Công ty B đã sát nhập làm Công ty con của công ty mình, quý này mình cần làm báo cáo tài chính hợp nhất cho Công ty mình (trước khi sát nhập Công ty mình từng bán hàng hoá cho cty B) . Mình chưa bao giờ làm BCTC hợp nhất mong mọi người tư vấn giúp nên đọc các tài liệu nào để làm tốt báo cáo tài chính hợp nhất ạ. Mình xin cảm ơn trước nhé !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 16, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *