ac cho e hỏi vs ạ cứ 3 thag thì có 1 bước toán tính thuế tndn tạm tính phải k ạ…

ac cho e hỏi vs ạ cứ 3 thag thì có 1 bước toán tính thuế tndn tạm tính phải k ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 6, 2017

account_box admin

4 thoughts on “ac cho e hỏi vs ạ cứ 3 thag thì có 1 bước toán tính thuế tndn tạm tính phải k ạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *