Mn định khoản giúp em nghiệp vụ hàng mua bị trả lại theo thông tư 200 Nợ 131/có…

Mn định khoản giúp em nghiệp vụ hàng mua bị trả lại theo thông tư 200
Nợ 131/có 152 có 133
Hay là N 331/có 152 có 133

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 4, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Mn định khoản giúp em nghiệp vụ hàng mua bị trả lại theo thông tư 200 Nợ 131/có…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *