Nhờ anh chị tư vấn dùm em vấn đề này với ạ. Cty em nhập lô hàng bên TQ, đã chuy…

Nhờ anh chị tư vấn dùm em vấn đề này với ạ.
Cty em nhập lô hàng bên TQ, đã chuyển khoản trước tiền hàng 20%. Hàng xong thì chuyển số tiền còn lại. Nhưng đợt chuyển này tài khoản ngân hàng bên bán bị vấn đề gì nên em chuyển tiền thì bị trả về. Giờ bên bán cung cấp 1 tài khoản khác để cty em chuyển vào đó.
2 lần chuyển khác ngân hàng như vậy có bị gì không ạ? Có cần làm thủ tục gì thêm để lần chuyển thứ 2 đúng quy định không anh chị?
Cảm ơn anh chị đã tư vấn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 1, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Nhờ anh chị tư vấn dùm em vấn đề này với ạ. Cty em nhập lô hàng bên TQ, đã chuy…”

  • Chuyển tiền bị trả về?có thể TK bên nhận sai hoặc lỗi j đó.Thay đổi TK nhận tiền thì làm phụ lục hợp đồng để chuyển

  • Em đang nghĩ tới 2 cách để khắc phuc: 1 là làm phục lục hợp đồng, 2 là sửa lại hợp đồng, trong hợp đồng mới sẽ thêm 1 điều khoản là: lần 1 thanh toán vô tài khoản cũ, lần 2 thanh toán vào tài khoản mới. Như vậy có ổn ko chị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *