Cty mình đã dùng chữ ký số ckca giờ đã bị khoá.hiện mình đã chuyển sang dùng chữ…

Cty mình đã dùng chữ ký số ckca giờ đã bị khoá.hiện mình đã chuyển sang dùng chữ ký số khác nhưng phần thuế được khấu trừ khi dùng chữ ký số cũ nay thuế gửi Thông báo cưỡng chế thuế .có Cty nào bị vậy ko

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 28, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cty mình đã dùng chữ ký số ckca giờ đã bị khoá.hiện mình đã chuyển sang dùng chữ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *