Em nộp thông báo phát hành hoá đơn rồi, mà đến ngày sử dụng em tra cứu hoá đơn v…

Em nộp thông báo phát hành hoá đơn rồi, mà đến ngày sử dụng em tra cứu hoá đơn vẫn chưa thấy gì, em vẫn sử dụng liệu có sao không ạ. Tra cứu không thấy sốt ruột quá, mà sử dụng thì lại thấy không yên tâm

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 24, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Em nộp thông báo phát hành hoá đơn rồi, mà đến ngày sử dụng em tra cứu hoá đơn v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *