M.n cho e hỏi TH khách mua lẻ < 200k mà ko lấy hóa đơn, e đã lập bảng kê cuối ng...

M.n cho e hỏi TH khách mua lẻ < 200k mà ko lấy hóa đơn, e đã lập bảng kê cuối ngày rồi. Khi lập hóa đơn tổng cộng cuối ngày ở các cột "STT, Tên hàng hóa, đvt, số lượng,..." có cần ghi lại tooàn bộ các mặt hàng không ạ? hay chỉ cần ghi số tiền tổng cộng bên dưới là được thôi ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 23, 2017

account_box admin

2 thoughts on “M.n cho e hỏi TH khách mua lẻ < 200k mà ko lấy hóa đơn, e đã lập bảng kê cuối ng...”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *