Mọi người cho m hỏi, bên cty mình thay đổi dấu cty do dấu cũ bị hỏng, nhưng lên …

Mọi người cho m hỏi, bên cty mình thay đổi dấu cty do dấu cũ bị hỏng, nhưng lên công an họ sửa dấu mới lại khác dấu cũ một tí (họ bỏ đi tên huyện trên dấu chỉ để lại tên thành phố). Vậy m có phải làm thông báo gì lên thuế ko nhỉ?
Thank’s!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 19, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Mọi người cho m hỏi, bên cty mình thay đổi dấu cty do dấu cũ bị hỏng, nhưng lên …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *