Gấp, gấp…Đã ai làm về Thuế Nhà Thầu chưa cho mình hỏi khi viết giấy nộp tiền t…

Gấp, gấp…Đã ai làm về Thuế Nhà Thầu chưa cho mình hỏi khi viết giấy nộp tiền thì: NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ TÊN NHÀ THẦU CÒN MST LÀ MST NỘP THAY PHẢI KHÔNG?
Khi QT số thuế thì công nợ NS sẽ theo dõi riêng giữa hai mst hay gộp chung vào mã ĐV nộp thay?
Cảm ơn nhiều!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 19, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Gấp, gấp…Đã ai làm về Thuế Nhà Thầu chưa cho mình hỏi khi viết giấy nộp tiền t…”

  • đối với thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài thì từ việc kê khai hay nộp thuế đều phải dùng MST nộp thay đã được cơ quan thuế cấp. người nộp thuế là MST nhà thầu, còn người nộp thay bạn gõ MST công ty nhé.
    Thuế nhà thầu quyết toán khi hợp đồng đã thực hiện xong, công nợ NS sẽ theo dõi riêng giữa 2 MST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *