Anh chị cho em hỏi năm 2016 bên em áp dụng chế độ kế toán theo quyết đinh 48 nh…

Anh chị cho em hỏi năm 2016 bên em áp dụng chế độ kế toán theo quyết đinh 48 nhưng từ năm 2017 phải chuyển sang chế độ kế toán theo thông tư 133.
Vậy bên em có phải làm công văn chuyển đổi chế độ kế toán không ?
Nếu phải nộp thì bây giờ bên em đi nộp có bị phạt không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 18, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Anh chị cho em hỏi năm 2016 bên em áp dụng chế độ kế toán theo quyết đinh 48 nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *