Anh chị cho em hỏi trường hợp này xử lý như thế nào ạ! Em thấy trong thông tư 92…

Anh chị cho em hỏi trường hợp này xử lý như thế nào ạ!
Em thấy trong thông tư 92 có ghi “trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân”. Vậy nên em không nộp quyết toán TNCN năm 2016 vì cty tnhh mtv buôn bán nông sản xếp tự làm hết nhưng thuế lại gửi thông báo yêu cầu nộp hồ sơ và bị phạt vì chậm nộp ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 9, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị cho em hỏi trường hợp này xử lý như thế nào ạ! Em thấy trong thông tư 92…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *