Anh chị giúp em với ạ Em mới nhận làm kế toán cho 1 cty. Cty chưa nộp bct quý 4/…

Anh chị giúp em với ạ
Em mới nhận làm kế toán cho 1 cty. Cty chưa nộp bct quý 4/2016 và bctc 2016. Token khai thuế hết hạn. K có tên và mk đăng nhập khai thuế để kiểm tra tờ khai (k có in tờ khai giấy để lưu) giờ em phải làm sao ạ? E ở Phú Quốc. Mong anh chị chia sẽ giúp em. Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 5, 2017

account_box admin

16 thoughts on “Anh chị giúp em với ạ Em mới nhận làm kế toán cho 1 cty. Cty chưa nộp bct quý 4/…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *