Cả nhà ơi, giúp e với. Em nộp thuế mãi mà ko được, đồng ý ký và nộp giấy nộp tiề…

Cả nhà ơi, giúp e với. Em nộp thuế mãi mà ko được, đồng ý ký và nộp giấy nộp tiền mà không nộp được là sao nhỉ? Ai biết chỉ giúp e với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 1, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi, giúp e với. Em nộp thuế mãi mà ko được, đồng ý ký và nộp giấy nộp tiề…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *