Cả nhà cho em hỏi chút ạ Công ty em có thuê 1 lao động nước ngoài (không thường …

Cả nhà cho em hỏi chút ạ
Công ty em có thuê 1 lao động nước ngoài (không thường xuyên làm việc ở Việt Nam). Khi em làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động nước ngoài này thì có giảm trừ gia cảnh bản thân như lao động VN là 9 triệu không hay là ở mức nào ạ
em cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 27, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi chút ạ Công ty em có thuê 1 lao động nước ngoài (không thường …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *