A chị giúp e vs ạ! Xuất kho 100 sp bán trực tiếp cho cty x theo giá thanh toán…

A chị giúp e vs ạ!
Xuất kho 100 sp bán trực tiếp cho cty x theo giá thanh toán ( chưa thuế 10%) 89.000.000 cty x đa thanh toán toàn bộ = tiền gửi ngân hàng sau khi trừ 1% chiết khấu thanh toán đc hưởng. e định khoản như thế này đúng ko ạ???
+ N632, C156
+N131: 97.900.000
C511: 89.000.000
C3331: 8.900.000
+N635: 890.000
C131: 890.000
+N112:97.010.000
C131:97.010.000

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 7, 2017

account_box admin

4 thoughts on “A chị giúp e vs ạ! Xuất kho 100 sp bán trực tiếp cho cty x theo giá thanh toán…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *