Chào các bác, công ty em mua giấy về là mua theo mét vuông, sau đó chia ra bán. …

Chào các bác, công ty em mua giấy về là mua theo mét vuông, sau đó chia ra bán. Khi thì bán theo mét vuông, khi thì lại bán theo tờ vậy em có phải tính giá thành không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 6, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *