Top 100 bài có nhiều like, share nhất trong group WktFb Gởi các bạn thành viên …

Top 100 bài có nhiều like, share nhất trong group WktFb

Gởi các bạn thành viên 100 bài viết có nhiều like, share, ….nhất trong group WktFb. tính đến ngày 31/12/2016.

Dẫn đầu là bài của tác giả Người Đưa Đò, vẫn đầy tính thời sự với chủ đề “Hợp đồng LĐ và khoản phụ cấp nào không đóng BHXH”

https://goo.gl/dHufKP

TM WKT, trân trọng cảm ơn đóng góp của tất cả các tác giả.

#WktFb_Grytics

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 4, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Top 100 bài có nhiều like, share nhất trong group WktFb Gởi các bạn thành viên …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *