Em chào anh chị. BCTC em đã nộp xong rồi nhưng giờ phát hiện ra bảng cân đối tài…

Em chào anh chị. BCTC em đã nộp xong rồi nhưng giờ phát hiện ra bảng cân đối tài khoản số phát sinh trong kỳ của 154 không cộng vào (phát sinh tăng giảm bằng nhau nên không ảnh hưởng tới cuối kỳ). Vậy em có cần nộp lại BCTC không và nếu bây giờ nộp lại có được không ạ? Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 4, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em chào anh chị. BCTC em đã nộp xong rồi nhưng giờ phát hiện ra bảng cân đối tài…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *