Anh chị cho em hỏi. Chi phí thuế môn bài hạch toán. Nợ 142 Có 111/112 l…

Anh chị cho em hỏi. Chi phí thuế môn bài hạch toán. Nợ 142 Có 111/112 là đúng hay sai ạ.
Em đang hạch toán như vậy ạ. Vì suy nghĩ đó là chi phí trả trc cho 1năm hdong. Nên phải phân bô đều 1năm.
E cảm ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 1, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Anh chị cho em hỏi. Chi phí thuế môn bài hạch toán. Nợ 142 Có 111/112 l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *