Nhà mình có ai phải làm tờ khai quyết toán bên hải quan ko ạ? Giúp e với công ty…

Nhà mình có ai phải làm tờ khai quyết toán bên hải quan ko ạ? Giúp e với công ty r có 1 lô thiết bị nhập khẩu cho thuỷ điện giờ bên hải quan gửi thông báo là phải nộp quyết toán về lô thiết bị đó trên phần mềm khai hải quan, phàn mềm thì có rùi mà e chưa làm bao giờ nên ko bít phải bắt đâu từ đâu. Ai bít chỉ giúp e với ạ ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2017

account_box admin

One thought on “Nhà mình có ai phải làm tờ khai quyết toán bên hải quan ko ạ? Giúp e với công ty…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *