Cả nhà giúp em với, như thế này là lỗi gì ạ: Em đang tải bảng kê 05…

Cả nhà giúp em với, như thế này là lỗi gì ạ: Em đang tải bảng kê 05 vào HTKK 3.4.1-Quyết toán thuế TNCN, nhưng HTKK ko tìm thấy file bảng kê 05 là sao ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà giúp em với, như thế này là lỗi gì ạ: Em đang tải bảng kê 05…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *