Aloalo có bác nào còn thức k ạ, các bác chỉ giáo cho e với ạ, e cũng chẳng biết …

Aloalo có bác nào còn thức k ạ, các bác chỉ giáo cho e với ạ, e cũng chẳng biết e sai ở đâu nữa ạ. Mong các bác đừng bơ e ạ…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Aloalo có bác nào còn thức k ạ, các bác chỉ giáo cho e với ạ, e cũng chẳng biết …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *