Em có 1 vấn đề mong mọi người cho em tham khảo nhiều cách giải quyết với ạ! Sau …

Em có 1 vấn đề mong mọi người cho em tham khảo nhiều cách giải quyết với ạ!
Sau khi làm xong bctc và em đã phát hiện ra số tiền trên tk 133 trên tờ khai q3/2016 sai với 133 trên bctc, sau khi kiểm tra xong thì e phát hiện rằng có 2 hóa đơn em đã đánh sai số tiền làm số thuế được khấu trừ nhiều hơn so với thực tế( Trên BCTC đúng còn trên kê khai thuế sai)
Nhờ mọi người giúp đỡ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 25, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Em có 1 vấn đề mong mọi người cho em tham khảo nhiều cách giải quyết với ạ! Sau …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *