Anh chị cho em hỏi chi phí khấu hao nhà xưởng sản xuất theo quyết định 48 được đ…

Anh chị cho em hỏi chi phí khấu hao nhà xưởng sản xuất theo quyết định 48 được đưa vào đâu ạ ? 154 hay 642 ạ ? em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Anh chị cho em hỏi chi phí khấu hao nhà xưởng sản xuất theo quyết định 48 được đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *