Anh chị ơi! E nhờ ngoài lề tý, dù biết h ai cũng bận cho BCTC nhưng có ai có bộ …

Anh chị ơi! E nhờ ngoài lề tý, dù biết h ai cũng bận cho BCTC nhưng có ai có bộ hồ sơ làm chế độ thai sản mới nhất không cho e xin với ạ! E xin chân thành cảm ơn ac nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 20, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị ơi! E nhờ ngoài lề tý, dù biết h ai cũng bận cho BCTC nhưng có ai có bộ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *