Cả nhà cho e hỏi. Sau khi kiểm tra thuế. Đoàn kiểm tra loại giá vốn nhiên liệu d…

Cả nhà cho e hỏi. Sau khi kiểm tra thuế. Đoàn kiểm tra loại giá vốn nhiên liệu do vượt định mức. Loại luôn chi phí sxkddd do loại giá vốn. Tăng thu nhập chịu thuế lên. Trường hợp này điều chỉnh số dư như thế nào cho cân sổ kế toán. E cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 15, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi. Sau khi kiểm tra thuế. Đoàn kiểm tra loại giá vốn nhiên liệu d…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *