Công ty em có trụ sở tại HN, nhưng có đặt một văn phòng giao dịch tại Hà Nam và …

Công ty em có trụ sở tại HN, nhưng có đặt một văn phòng giao dịch tại Hà Nam và tiến hành cung cấp dịch vụ cho khách tại Hà Nam (nhưng xuất hóa đơn theo địa chỉ công ty tại HN). Em xin hỏi có quy định nào bắt buộc phải đăng ký thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Hà Nam k?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *