Cứu em với. Có ai bị như em k ạ. Em nhập BCTC 2016 vào HTKK khi nhấn nút ghi thì…

Cứu em với. Có ai bị như em k ạ. Em nhập BCTC 2016 vào HTKK khi nhấn nút ghi thì nó báo lỗi như thế này rất nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 13, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Cứu em với. Có ai bị như em k ạ. Em nhập BCTC 2016 vào HTKK khi nhấn nút ghi thì…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *