Đơn vị mình có nhieu howpj đồng lao động dưới 3 tháng, nhưng họ đểu làm kẻ đơn v…

Đơn vị mình có nhieu howpj đồng lao động dưới 3 tháng, nhưng họ đểu làm kẻ đơn vị mình hơn năm rồi. Đơn vị Ko đủ kinh phí để đóng bảo hiểm nên đành ký loại hợp đồng đó. Baay giờ quyết toán thuế TNCN như thế nào các đây các bác ơi? Trong khi trong năm m Ko khấu trừ 10% thu nhập của họ và họ cũng Ko có MST. Hic….

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *