Cho em hỏi trường hợp bị mất hóa đơn liên 2 đầu ra chưa kê khai thì xử lý thế nào ạ? do bên giao hàng bên e làm mất. cảm ơn anh chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet