Các anh chị ơi phí kiểm toán năm 2016 thì có đc hạch toán vào chi phí năm 2016 k…

Các anh chị ơi phí kiểm toán năm 2016 thì có đc hạch toán vào chi phí năm 2016 ko ạ?
vì là kiểm toán vào cty em đầu năm 2017, đến tháng 4 họ mới xuất hóa đơn ak

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 7, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *