Có bạn hỏi thế này mà ko biết tư vấn sao nhờ anh chị em giúp nhé Bạn hỏi: Cty e…

Có bạn hỏi thế này mà ko biết tư vấn sao nhờ anh chị em giúp nhé

Bạn hỏi: Cty em có mượn một TSCĐ của một DN khác trong vòng 5 năm để phục vụ sx, Bây giờ em làm sao để chi phí khấu hao của TSCĐ mượn này không bị cơ quan thuế loại??

Anh Chị Em nào có bí kíp không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Có bạn hỏi thế này mà ko biết tư vấn sao nhờ anh chị em giúp nhé Bạn hỏi: Cty e…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *