Mọi người có ai giúp mình , kiểm tra dùm mình bảng cân đối kế toán này nhé. em m…

Mọi người có ai giúp mình , kiểm tra dùm mình bảng cân đối kế toán này nhé. em mới nhận làm nên chưa có kinh nghiệm. Em cảm ơn mọi người nhiều.Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 27, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *