Hỏi về cách hạch toán với khoản thuế TNDN nộp thừa: Tình hình là doanh nghiệp em…

Hỏi về cách hạch toán với khoản thuế TNDN nộp thừa:
Tình hình là doanh nghiệp em là doanh nghiệp EPE. Năm 2014 và 2015 bên em đều có lãi và đã tiến hành nộp thuế TNDN. Năm 2016 bên em có công văn hỏi về việc miễn thuế của doanh nghiệp EPE mới thành lập. Sau đó, Cục thuế có công văn trả lời là doanh nghiệp bên em được miễn thuế TNDN của 2 năm trước.
Hỏi?
Bên em cần Hạch toán ntn với khoản thuế đã nộp thừa?
A/chị nào có kinh nghiệm về vấn đề này thì chia sẻ cho em với ạ! Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *