Doanh thu của Hợp đồng này có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% như đối với dịch vụ xuất khẩu không?

Doanh thu của Hợp đồng này có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% như đối với dịch vụ xuất khẩu không?

Trong tháng 11 này Công ty tôi đang đàm phán ký kết hợp đồng với một Công ty ở Singapo để tổ chức Hội nghị khách hàng cho họ tại TP Hồ Chí Minh. Vậy, xin hỏi doanh thu của Hợp đồng này có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% như đối với dịch vụ xuất khẩu không?

Trả lời:
Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính có quy định các dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm: Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;…

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung bạn hỏi thì doanh thu Hợp đồng tổ chức Hội nghị khách hàng cho Công ty ở Singapo nhưng dịch vụ này được thực hiện tại Việt Nam nên không được áp dụng thuế suất 0%, Công ty bạn phải kê khai nộp thuế GTGT theo thuế suất 10%.

local_offerevent_note February 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *