Em xuất HĐ Đỏ cho khách nhưng làm tròn đơn giá ntn thì có được k ạ? Các anh chị …

Em xuất HĐ Đỏ cho khách nhưng làm tròn đơn giá ntn thì có được k ạ? Các anh chị chỉ giáo giúp em với ạ!!! Em cảm ơn

… – …

local_offerevent_note February 20, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Em xuất HĐ Đỏ cho khách nhưng làm tròn đơn giá ntn thì có được k ạ? Các anh chị …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *