Xin chào cả nhà. Nhà kế mình ai đã làm thông báo kỳ kê khai thuế GTGT cho năm 20…

Xin chào cả nhà. Nhà kế mình ai đã làm thông báo kỳ kê khai thuế GTGT cho năm 2017 chưa. Bên doanh nghiệp mình đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý từ năm 2013 nhưng mình đăng ký với Cơ quan thuế là theo tháng (Có gửi văn bản lên cơ quan thuế Tháng 7/2013), mà chu kỳ đầu áp dụng từ 1/7/2013 đến 31/12/2016. Nay DN mình doanh thu có mấy tỷ 1 năm. Nay hết thời gian (31/12/2016) bên mình vẫn muốn kê khai theo tháng. Không biết mình có làm lại thông báo gửi lên Thuế là vẫn sử dụng kỳ kê khai thuế theo tháng hay ko? hay không cần làm văn bản nữa. Xin cả nhà ý kiến với ah. Cảm ơn cả nhà ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 20, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Xin chào cả nhà. Nhà kế mình ai đã làm thông báo kỳ kê khai thuế GTGT cho năm 20…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *