Dạ em chào anh/chị,Anh chị ơi có thể giúp em, hồi quý 2 em có kê khai sai mục 3…

Dạ em chào anh/chị,
Anh chị ơi có thể giúp em, hồi quý 2 em có kê khai sai mục 3 + mục 4 và đóng thiếu thuế TNCN (mục 5) (mẫu 02/KK – TNCN – Tờ khai thuế TNCN theo TT156/2013), rồi quý 3 em cũng kê khai thiếu (mục 3+ mục 4) nhưng phần khấu trừ thuế (mục 5) thì đúng (PIT) nên nộp thuế đủ (mẫu 05/KK – TNCN – Tờ khai thuế TNCN theo TT92/2015).

Bây giờ em nộp TNCN quý 4.2016 thì cộng thêm phần thiếu của quý 2 được không ạ? Em có cần phải làm thêm bổ sung chỉnh sửa quý 2 + quý 3 không ạ?

Mọi người giúp đỡ em, em cám ơn nhiều ạ ^^

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 20, 2017

account_box admin

One thought on “Dạ em chào anh/chị,Anh chị ơi có thể giúp em, hồi quý 2 em có kê khai sai mục 3…”

  • bạn lập tờ khai bổ sung sửa lại chỗ sai…đóng thiếu thì đóng thêm..GNT ghi chú đóng cho kỳ kê khai tháng mấy….khi nào có quyết định phạt chậm nộp thì đóng phạt chậm nộp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *