Cả nhà ơi cho mình hỏi, nộp tiền thuế bị sai sai đáng ra phải nộp thuế GTGT mình lại ghi thành nộp thuế TNDN. Bây h mình cần làm những gì để điểu chỉnh lại ạ, mong cả nhà giúp đỡ mình với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet