Các bạn cho m hỏi : Hoá đơn tổ chức liên hoan cuối năm đưa vào chi phí ntn cho h…

Các bạn cho m hỏi : Hoá đơn tổ chức liên hoan cuối năm đưa vào chi phí ntn cho hợp lý ạ? Có qui định cụ thể kg?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 14, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các bạn cho m hỏi : Hoá đơn tổ chức liên hoan cuối năm đưa vào chi phí ntn cho h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *