Cả nhà ơi, minh muốn chuyển từ kê khai thuế GTGT theo tháng sang quý thì có phải…

Cả nhà ơi, minh muốn chuyển từ kê khai thuế GTGT theo tháng sang quý thì có phải làm thông báo hay công văn gì gửi cho thuế ko nhỉ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 13, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà ơi, minh muốn chuyển từ kê khai thuế GTGT theo tháng sang quý thì có phải…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *