Hỏi về tờ khai thuế môn bài 2017Đơn vị mình có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm nhưng …

Hỏi về tờ khai thuế môn bài 2017
Đơn vị mình có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm nhưng có văn phòng đại diện tại quận Ba Đình. Mình phải nộp thuế môn bài cho công ty và van phòng đại diện là 3 triệu, nhưng tờ khai môn bài chỉ có Đơn vị trực thuộc hạch toàn cùng địa phương thôi. Vậy cái văn phòng đại diện kia mình phải lập một tờ khai khác nộp tại chi cục Ba Đình à
Mọi người chỉ giúp mình với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 9, 2017

account_box admin

One thought on “Hỏi về tờ khai thuế môn bài 2017Đơn vị mình có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm nhưng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *