Cho mình hỏi với: Trước nộp tiền thuế môn bài thì lập theo mẫu C1-02/NS (TT119/2014/TT-BTC), vậy giờ thành nộp lệ phí môn bài thì lập theo mẫu nào nhỉ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet