công ty e mới thành lập thì có cần nộp đăng ký thang bảng lương cho phòng thương…

công ty e mới thành lập thì có cần nộp đăng ký thang bảng lương cho phòng thương binh và xã hội ko ạ? mọi người chỉ giúp e với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 4, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *