cả nhà cho em hỏi : anh B làm việc từ năm 2000 và đã có mã số thuế TNCN . Năm 20…

cả nhà cho em hỏi : anh B làm việc từ năm 2000 và đã có mã số thuế TNCN . Năm 2016 anh thay đổi CMND thành thẻ căn cước công dân, kế toán mới ko biết nên đã đăng ký thêm MST TNCN , tổng cộng anh có 2 MST. Cho em hỏi có cần đóng 1 MST ko ạ và nếu ko đóng có ảnh hưởng gì đến số thuế phải nộp ko ạ nếu thu nhập đến mức nộp thuế

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 4, 2017

account_box admin

2 thoughts on “cả nhà cho em hỏi : anh B làm việc từ năm 2000 và đã có mã số thuế TNCN . Năm 20…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *