A/c cho em hỏi thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở…

A/c cho em hỏi thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên như thế nào ạ? bộ giấy tờ kế toán và hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doạnh ạ. Thanks!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note December 23, 2016

account_box admin

One thought on “A/c cho em hỏi thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *