Các bác kế nhà mình có ai có mẫu hợp đồng kinh tế thuê máy +lái xe máy công trìn…

Các bác kế nhà mình có ai có mẫu hợp đồng kinh tế thuê máy +lái xe máy công trình ko cho e xin vs. Thuê theo giờ ạ.
Bác nào có gửi wa mail hay wa ib giúp e vs. Mail e là : [email protected]
Hóng_mong_dang chờ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 22, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *