Cty e thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện, 20/9/2016, e quên chưa nộp 08 cho thu…

– Cty e thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện, 20/9/2016, e quên chưa nộp 08 cho thuế( or phụ lục cho sở). Giờ xử lý sao để giảm tiền phạt ạ

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 1, 2016

account_box admin

11 thoughts on “Cty e thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện, 20/9/2016, e quên chưa nộp 08 cho thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *