cho em hỏi mô hình DFD của quy trình tiếp khách có những bước nào vậy ạ ?…

– cho em hỏi mô hình DFD của quy trình tiếp khách có những bước nào vậy ạ ?

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 25, 2016

account_box admin

One thought on “cho em hỏi mô hình DFD của quy trình tiếp khách có những bước nào vậy ạ ?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *